Wijziging woonsituatie: verzoek tot hoofdhuurder na overlijden

Verzoek tot hoofdhuurder na overlijden

Uw gegevens
Uw burgerservicenummer is uw persoonlijke nummer. Uw BSN staat onder andere op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het nummer telt negen cijfers.
Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen we u een uittreksel basisadministratie van de gemeente Apeldoorn mee te sturen, met vermelding van de ‘datum vestiging adres’.
Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen we u een kopie van een document mee te sturen waaruit blijkt dat er een duurzame gemeenschappelijke huishouding is gevoerd: bijvoorbeeld een kopie van de samenlevingsovereenkomst of een kopie van een afschrift van een gezamenlijk bankrekening.

Navigatie

Vertalen / Translate