Een goede zaak!
Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier jaar een visitatie te laten doen. Dat is een onafhankelijk onderzoek naar het maatschappelijk functioneren van de organisatie. Een goede zaak! Hierbij komen bijvoorbeeld verschillende belanghouders aan het woord. Wat vinden zij van de samenwerking en de prestaties van de Woonmensen?

Visitatie 2018
Onze laatste visitatie was in 2018. Toen heeft Raeflex de visitatie uitgevoerd voor ons én voor collega-corporaties De Goede Woning en Ons Huis. De commissie gaf ons mooie cijfers en noemde ons: ‘een volkshuisvester met hart voor participatie en verbinding in de buurten’.

Visitatie 2022
We hebben de visitatie 2022 momenteel in voorbereiding.