Doorschuiven naar een andere woning

 • Wat is doorschuiving?
  Doorschuiving is een verhuizing binnen een wooncomplex. U verhuist dan naar een vergelijkbare woning binnen hetzelfde gebouw, maar bijvoorbeeld op een andere etage. Het is niet zo dat u per definitie de woning van uw keuze aangeboden krijgt. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor de woning aan een ander moet…Lees meer
 • Kan ik doorschuiven naar een andere woning binnen mijn complex?
  Doorschuiving kan alleen als uw woning zich binnen hetzelfde complex bevindt. Uw eigen woning moet eenzelfde type woning zijn met een gelijk aantal slaapkamers. Daarnaast mag u geen huurachterstand hebben en/of overlast veroorzaken en moet uw eigen woning technisch in goede staat zijn. Uw inkomen en huishoudgrootte moet ook passend…Lees meer

Huurovereenkomst en oplevering woning

 • Wanneer teken ik de huurovereenkomst voor mijn nieuwe woning?
  U tekent het huurcontract in de woning op de eerste huurdag. U ontvangt dan direct de sleutels van uw nieuwe huis.
 • Voor hoe lang is een huurovereenkomst?
  Een huurovereenkomst is normaal voor onbepaalde tijd. Er is dan geen einddatum afgesproken. Soms is dat anders. Bijvoorbeeld bij bedrijfsruimtes, bij tijdelijke woningen of specifieke afspraken.
 • Waar vind ik de algemene voorwaarden die bij mijn huurovereenkomst horen?
  Deze heeft u ontvangen bij uw huurcontract. U kunt deze ook downloaden van onze website: https://www.woonmensen.nl/algemene-huurvoorwaarden
 • Wat gebeurt er tijdens de oplevering van mijn nieuwe woning?
  Tijdens de oplevering lopen wij samen met u door de woning. Wij noteren bijzonderheden in een opleverrapport. Zijn er nog uit te voeren werkzaamheden, dan maken we een afspraak wanneer deze uitgevoerd worden. De eerste huur moet voldaan zijn voor het contract ingaat. Dat kunt u ook doen tijdens de…Lees meer
 • Moet ik mij inschrijven bij de gemeente?
  Ja, binnen 5 dagen na de verhuisdatum moet u uw nieuwe adres doorgeven. Dit doet u bij de gemeente waar uw nieuwe woonadres is. U wordt dan ingeschreven in de basisadministratie. U wordt automatisch uitgeschreven bij de gemeente of op het adres waar u eerst woonde.
Toon alles Toon minder
 • Wat doe ik met de post van de vorige bewoner?
  Stuur de post ‘retour afzender’. Streep het adres door en vermeld ‘retour afzender’. Een postzegel is niet nodig. In verband met de privacy geven wij het nieuwe adres van de vertrokken huurder niet door.
 • Kan ik een plattegrond van mijn huurwoning krijgen?
  Ja, dat dat kan. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. De afmetingen op een plattegrond kunnen afwijken van de werkelijke situatie. Meet daarom zelf de woning na voor u gordijnen, vloerbedekking en andere zaken bestelt.
 • Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst krijgen?
  Ja, dat kan. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Eindafrekening

 • Wat is een eindafrekening?
  Een eindafrekening is een financieel overzicht nadat u verhuisd bent. Op de eindafrekening staat of u teveel betaalde huur terugkrijgt of dat u nog huur en/of kosten voor schade moet betalen. Betaalde u stook- en/of servicekosten in de huur, dan worden deze later apart afgerekend.
 • Ik ga verhuizen. Wanneer krijg ik een eindafrekening?
  Na het inleveren van de sleutels ontvangt u binnen twee maanden de eindafrekening. Betaalt u stook- en/of servicekosten, dan wordt dat later, na het stookseizoen, apart afgerekend.
 • Ik heb een eindafrekening gekregen, maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?
  U kunt contact met onze klantenservice opnemen. Wij kijken graag voor u na hoe de rekening tot stand is gekomen. Klopt er iets niet, dan herstellen wij dat natuurlijk.

Verhuizen

 • Ik heb de huur opgezegd. Nu gaan jullie een voorinspectie doen. Wat is dat?
  Tijdens een voorinspectie lopen wij samen met u door de woning. U hoort wat kan blijven zitten en wat u eventueel moet aanpassen, verwijderen of repareren. Alle opmerkingen verzamelen we in een inspectierapport. Deze ontvangt u na één werkdag.
 • Hoe moet ik mijn woning achterlaten?
  U laat de woning leeg, heel en schoon achter en de tuin moet netjes zijn. De werkzaamheden die vermeld staan op het inspectierapport van de voorinspectie moeten klaar zijn. Meer over hoe u de woning achterlaat: https://www.woonmensen.nl/hoe-laat-u-de-woning-achter/Lees meer
 • Ik heb de huur opgezegd. Hoe lever ik mijn sleutels in?
  U levert op de laatste huurdag voor 12 uur alle sleutels van de buitendeuren in bij ons kantoor aan de Deventerstraat 54 in Apeldoorn. Voeg een label toe met uw adres. Sleutels van binnendeuren, ramen en kasten kunt u in de binnendeuren, ramen en kasten laten zitten.
 • Ik heb de huur opgezegd. Ik kan de sleutels niet op tijd inleveren. Wat nu?
  We rekenen erop dat u op de afgesproken dag de sleutels inlevert. Wij maken afspraken met nieuwe huurders en die willen we nakomen. Lukt het u door omstandigheden toch niet, bel dan zo snel mogelijk met onze klantenservice.
 • Ik heb mijn huur opgezegd en er ontbreken sleutels. Wat nu?
  De kosten van ontbrekende gecertificeerde sleutels, tags en/of afstandbedieningen brengen wij bij u in rekening. U ziet deze op de eindafrekening.
Toon alles Toon minder
 • Hoe geef ik mijn eindstanden van water en energie door?
  U kunt uw meterstanden doorgeven aan uw water- en energieleveranciers. Regel dit enkele weken voor uw verhuizing en bewaar de meterstanden totdat alles is afgerond.
 • Ik ben vergeten de meterstanden op te schrijven en door te geven aan de energieleveranciers. Hebben jullie die voor mij?
  Bent u voor 2018 verhuisd, dan kan het zijn dat u de standen terugvindt op het sleuteluitgifteformulier. Die heeft u bij de oplevering van ons ontvangen. Kunt u het formulier niet vinden neem dan contact met ons op, in sommige gevallen kunnen wij nog iets voor u betekenen. Sinds 2018…Lees meer
 • Moet ik een verhuizing doorgeven aan mijn inboedelverzekeraar?
  Ja, geef uw verhuizing op tijd door aan uw verzekeraar. Vraag na of u ook dekking van de inboedelverzekering heeft tijdens de verhuizing. Dit is niet bij alle verzekeraars het geval. Dit hangt af van uw polis.
 • Ik ga verhuizen, maar er is nog geen nieuwe huurder bekend. Kan ik vloerbedekking of andere zaken ter overname in de woning achterlaten?
  Als er nog geen nieuwe huurder bekend is, kunt u in overleg met ons wel spullen ter overname achterlaten. Maar zodra we een nieuwe huurder gevonden hebben en hij of zij uw spullen niet wil overnemen, moet u deze alsnog binnen drie kalenderdagen weghalen. Als er renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, is…Lees meer
 • Ik ga verhuizen, moet ik mijn milieu- of afvalpas in de woning achterlaten?
  Ja, de pas moet u in de woning achterlaten voor de nieuwe bewoner.
 • Wat gebeurt er met mijn zelf aangebrachte veranderingen als ik ga verhuizen?
  Zodra u de huur heeft opgezegd, plannen wij een afspraak voor een voorinspectie. Bij deze inspectie geven wij aan welke veranderingen u mag laten zitten en welke u moet verwijderen. In sommige gevallen kunt u met de nieuwe huurder afspraken maken over overname.
 • Behoren de losse kasten bij mijn woning?
  Nee. Losse kasten zijn afgeschreven en horen niet meer tot de inventaris van de woning. Wij onderhouden de kasten niet. Als u gaat verhuizen, mag u ze meenemen of laten staan.
 • Ik heb zelf geklust in mijn woning. Nu ga ik verhuizen. Krijg ik een vergoeding voor de aanpassing?
  In principe ontvangt u geen vergoeding. Alleen in bijzondere gevallen kunt u hiervoor in aanmerking komen. Zie hiervoor de folder Zelf Klussen: https://www.woonmensen.nl/zelf-klussen
 • Ik heb mijn woning niet netjes achtergelaten toen ik ging verhuizen. Wat nu?
  Tijdens de voorinspectie is besproken hoe u uw woning moet opleveren. Als bij de eindinspectie blijkt dat u de afspraken niet bent nagekomen, dan maken wij deze punten alsnog in orde op uw kosten. Deze kosten staan op uw eindafrekening.

Huuropzegging

Huuropzegging
 • Hoe zeg ik mijn huur op?
  U kunt uw huur opzeggen via ons portaal ‘Mijn Woonmensen’. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice.
 • Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?
  De opzegtermijn is één maand en de laatste huurdag moet een werkdag zijn. Als u bijvoorbeeld op 13 juli opzegt, dan is de einddatum 13 augustus. Valt de datum in het weekend of op een feestdag, kies dan een werkdag na die datum. Er zijn situaties waarbij de opzegtermijn anders…Lees meer
 • Per welke datum kan ik mijn huur opzeggen?
  U kunt elke dag van de maand de huur opzeggen. De opzegtermijn is één maand en de laatste huurdag moet een werkdag zijn. Als u bijvoorbeeld op 13 juli opzegt, dan is de einddatum 13 augustus. Valt uw gekozen datum in het weekend of op een feestdag, kies dan een…Lees meer
 • Wanneer krijg ik een bevestiging van de huuropzegging?
  U ontvangt binnen enkele dagen per mail een bevestiging van uw huuropzegging.
 • Ik heb mijn huur opgezegd. Kan ik dit terugdraaien?
  Nee, een huuropzegging is definitief, u kunt er niet op terugkomen. De woning kan al toegezegd zijn aan een nieuwe huurder. Zijn er bijzondere omstandigheden, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze klantenservice.
Toon alles Toon minder
 • Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Hoe doe ik dat?
  Gecondoleerd met uw verlies. U kunt het beste even contact met onze klantenservice opnemen. Door het overlijden eindigt de huurovereenkomst van rechtswege aan het einde van de tweede maand na het overlijden van de huurder. Als erfgenaam heeft u verschillende mogelijkheden om de erfenis te aanvaarden, dan wel te verwerpen….Lees meer
 • Kan iemand anders mijn huur opzeggen?
  Nee, alleen de huurder en eventuele medehuurder die op de huurovereenkomst staat kan de huur opzeggen.
 • Ik heb de huur opgezegd. Hoe zit het als ik spullen ter overname wil aanbieden aan de nieuwe huurder?
  Overnames legt u vast op het overnameformulier. Dit formulier krijgt u bij de bevestiging van uw huuropzegging. U levert een exemplaar in als u de sleutels bij ons inlevert. Eventuele overnamekosten verrekent u zelf met de nieuwe huurder. Wij bemoeien ons daar niet mee. Worden spullen niet overgenomen, dan moet…Lees meer
 • Wat doe ik met mijn airco als ik ga verhuizen?
  Gaat u verhuizen? Dan moet u de airco weghalen en de schade aan de woning herstellen. Als de airco niet kapot is, mag u deze ook ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder.