Trouwen, samenwonen, scheiden, overlijden?

Helaas blijft uw leven niet altijd hetzelfde. U kunt trouwen of juist scheiden. Of er overlijdt iemand. Dit kan allemaal invloed hebben op uw huurcontract.

Dus gebeurt er iets in uw leven? En verandert uw gezinssituatie?
Bel ons dan even? Dan kijken we samen met u wat er moet veranderen aan uw huurcontract. We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar op (055) 548 48 48 of klantenservice@woonmensen.nl

Wilt u iets aanpassen aan uw huurcontract? Dan zijn dit de voorwaarden:
1-U staat minimaal 2 jaar samen op uw adres ingeschreven staat bij de gemeente Apeldoorn;

2-U heeft samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dus u heeft een langdurige relatie en u betaalt samen de kosten voor het huishouden.

Medehuurders

 • Kan de huisbewaarder medehuurder worden?
  Nee, dat kan niet. Aan het einde van de periode verlaat de huisbewaarder de woning. Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen. Het is de verantwoordelijkheid van de huisbewaarder om zelf te zorgen voor andere woonruimte.
 • Kan ik als mantelzorger aanspraak maken op de huurovereenkomst?
  U kunt aanspraak maken op de huurovereenkomst als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op het adres van de huurovereenkomst. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebt. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk…Lees meer
 • Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?
  Nee, medehuurderschap is geen nieuwe verhuring. Het inkomen wordt niet opnieuw getoetst.
 • Wanneer is een huishouding duurzaam?
  Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.
 • Kan mijn kind medehuurder worden?
  Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan, is de gezinssituatie niet duurzaam.
Toon alles Toon minder
 • Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?
  Bent u getrouwd of geregistreerd partner en bent u beiden bij de gemeente ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst, dan kunnen wij u eenvoudig als medehuurder registreren. Neem contact op met onze klantenservice. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging welke u bij uw huurovereenkomst kunt voegen.
 • Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?
  Volgens het huurrecht kunt u medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op uw adres. U moet een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt. Voldoet u aan…Lees meer
 • Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Willen jullie dat weten?
  Ja, dat moeten wij weten. U kunt ons dit laten weten via klantenservice@woonmensen.nl of telefonisch via (055) 548 48 48.
 • Mijn partner is blijvend opgenomen in een instelling. Moet ik dit doorgeven?
  Ja, wij registeren dan dat u de enige en hoofdhuurder bent. U kunt dit doorgeven via klantenservice@woonmensen.nl of telefonisch via (055) 548 48 48.
 • Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?
  Ja, er dient toestemming te worden gevraagd voor inwoning. U kunt dit aanvragen via klantenservice@woonmensen.nl of telefonisch via (055) 548 48 48. Alleen de hoofdhuurder kan deze aanvraag indienen.

Wijziging huishouden

 • Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?
  U kunt de naam alleen veranderen als u getrouwd bent. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.
 • Mijn partner en ik gaan scheiden (huwelijk/geregistreerd partnerschap), hoe moet ik dit doorgeven?
  Als uw relatie verbroken is en één van de huurders vertrekt, moet u dit aan ons doorgeven. De vertrekkende huurder zegt dan de huur op. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.
 • Mijn partner en ik wonen samen en gaan uit elkaar, moet ik dat doorgeven?
  Als u samenwoont en een van de bewoners vertrekt uit de woning, moet u dit aan ons doorgeven. Dit kan via onze klantenservice.
 • Onze huurovereenkomst staat op 2 namen, een van de namen moet er af. Hiervoor heb ik een aanvraag ingediend. Hoe gaat het nu verder?
  U hoort binnen 14 dagen of wij uw aanvraag goedkeuren.
 • Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Eén van ons wil in de woning blijven wonen. Wat moeten we doen?
  Staat de huurovereenkomst op beide namen en heeft u een geregistreerd partnerschap of een duurzame gemeenschappelijke huishouding van minstens 2 jaar? Dan heeft u wettelijk gezien beiden recht op de woning. U bepaalt samen wie in de woning blijft wonen. Daarna is het belangrijk dat u deze wijziging aan ons…Lees meer
Toon alles Toon minder
 • Mijn echtgenoot/ geregistreerd partner is overleden. Ik blijf in de woning wonen. Wat moet ik doen?
  Gecondoleerd met uw verlies. U kunt dit doorgeven aan onze klantenservice. U moet ons ook een kopie van de overlijdensakte toesturen. Wij zetten de huurovereenkomst daarna op één naam.
 • Wij hebben een geregistreerd partnerschap en gaan uit elkaar. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?
  Bij een geregistreerd partnerschap heeft u wettelijk gezien beiden recht op de woning. U spreekt samen af wie in de woning blijft wonen. Daarna is het belangrijk dat u deze wijziging aan ons doorgeeft. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.
 • Mijn partner is overleden. We zijn niet gehuwd. Ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat kan ik doen?
  Gecondoleerd met uw verlies. Als u een duurzame relatie had, dan kunt u mogelijk aangemerkt worden als medehuurder. Neem contact op met onze klantenservice om dit door te spreken. Zij vertellen u dan ook welke papieren u moet inleveren om de huurovereenkomst op uw naam te krijgen.
 • Mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?
  Gecondoleerd met uw verlies. Als u hoofdhuurder wil worden, kunt u contact opnemen met onze klantenservice om de mogelijkheden te bespreken.
 • Wij zijn getrouwd en gaan scheiden. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?
  Door het huwelijk bent u beiden huurder van de woning. Dit blijft zo totdat de rechter de echtscheiding uitspreekt. De rechter bepaalt wie van u beiden in de woning mag blijven wonen. Pas nadat de uitspraak is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de echtscheiding een feit. Daarna kunt…Lees meer
 • Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?
  Wij kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Is dat niet het geval, dan stellen wij als voorwaarde dat u minimaal 2 jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding voerde. Neem contact op met onze klantenservice om dit te regelen. Voldoet u niet…Lees meer
 • Ik ga samenwonen, moet ik dat doorgeven?
  Als u gaat samenwonen, moet u een inwoningformulier invullen. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Als huurder blijft u verantwoordelijk voor de woning en de huurbetalingen en alleen uw naam blijft op de huurovereenkomst staan. Na twee jaar kunt u een aanvraag indienen om voor uw partner het medehuurderschap…Lees meer