Elk jaar maken de gemeente Apeldoorn, de huurdersorganisaties en de woningcorporaties prestatieafspraken. Hierin spreken we met elkaar af wat we willen bereiken in het volgende jaar. Denk aan het aantal te bouwen woningen, energiebesparende maatregelen of acties ter voorkoming van huurachterstand.

» dit zijn de prestatieafspraken 2022-2023