vacature KLAC

Voor de Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek zijn wij op zoek naar:

  • Lid namens huurdersorganisaties
  • Lid namens de corporaties

We zoeken deze leden namens de bij de klachtencommissie aangesloten corporaties, dat zijn:
Woonbedrijf ieder1 (Deventer en Zutphen), Rentree (Deventer), IJsseldal Wonen (Twello), VeluWonen (Eerbeek), Ons Huis (Apeldoorn), Woonmensen (Apeldoorn), De Goede Woning (Apeldoorn) en De Marken (Schalkhaar).

Wat doet de klachtencommissie (KLAC)?
De KLAC beoordeelt of de aangesloten woningcorporaties op de juiste manier met klachten van hun huurders omgaan. Dit doen zij onafhankelijk.

Hoe werkt de klachtenregeling?
Als een huurder een klacht heeft over de dienstverlening en/of het contact met een medewerker van de corporatie dan kunnen zij die bij hun corporatie indienen. De corporatie zoekt met de huurder naar een oplossing. In de meeste gevallen lukt dit, maar wanneer dit niet lukt dan kan de huurder naar de KLAC.

Werkwijze van de KLAC
De KLAC behandelt de klacht van de huurder. Dit doen zij door de huurder en de corporatie op een hoorzitting te spreken. Op basis hiervan stelt de KLAC een advies op waarin staat hoe de corporatie om kan gaan met de klacht. Het bestuur van de corporatie beslist uiteindelijk over de afhandeling van de klacht. Het advies van de KLAC wordt bijna altijd overgenomen.

Meer informatie over de KLAC
De KLAC bestaat uit vijf leden waarvan één onafhankelijke voorzitter. Van de vier leden zijn er twee op voordracht van de corporaties en twee op voordracht van de huurdersvertegenwoordigingen. De KLAC wordt bijgestaan door een secretaris.

De KLAC houdt ongeveer één keer per maand een zitting tijdens kantooruren. Naast de voorzitter zijn er altijd twee leden roulerend bij de zitting aanwezig. De vergaderfrequentie en de duur van de zittingen is afhankelijk van het aantal klachten dat bij de commissie binnenkomt. In 2020 waren er vijf klachten, per klacht duurt de hoorzitting gemiddeld een uur. De leden van de Klachtencommissie krijgen een onkostenvergoeding per hoorzitting.

De leden van de KLAC worden door het bestuur van de aangesloten corporaties voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid tot een aansluitende benoeming voor een tweede en maximaal een derde periode van vier jaar.

Wie zoeken we?
Kandidaten met maatschappelijke levenservaring en betrokkenheid. Met kennis van en affiniteit met de sociale verhuur. En die in staat zijn om onafhankelijk, onpartijdig en objectief een oordeel te vormen over onder meer maatschappelijke en bouwtechnische vraagstukken. Voorwaarde is dat je in de voorafgaande vijf jaar tot aan de benoeming geen binding met genoemde corporaties, huurdersorganisaties, het college van B&W of een zakelijke relatie met één van de corporaties hebt gehad.

Interesse?
Dan horen we dat graag! Bij je motivatie vragen we je aan te geven of je namens de huurders of namens de corporaties in de commissie zitting wilt nemen. Een sollicitatie kun je tot 5 september 2021 sturen naar het secretariaat van de KLAC via klac.stedendriehoek@gmail.com.

De gesprekken zijn gepland op 13, 16 en 20 september.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Bel of mail dan met Marieke van der Linden, bestuurssecretaris bij De Goede Woning. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 055-3696903. Haar mailadres is m.vanderlinden-braakman@degoedewoning.nl.