Huurbevriezing en huurverlaging

Normaal gesproken gaat de huur elk jaar wat omhoog. Maar bij sommige huishoudens met een laag inkomen is het mogelijk dat de huur gelijk blijft. Dat heet huurbevriezing. Daarnaast komen sommige huurders in aanmerking voor huurverlaging. Dit komt voort uit het Sociaal Huurakkoord.

Sociaal Huurakkoord
De Woonbond en Aedes (de vereniging van woningcorporaties) hebben via het Sociaal Huurakkoord afspraken gemaakt over huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Zij kunnen huurbevriezing of huurverlaging krijgen. De Woonmensen volgt deze afspraken. Daarom kunt u in bepaalde situaties huurbevriezing of huurverlaging krijgen.

Voorwaarden huurbevriezing of huurverlaging
U kunt huurbevriezing of huurverlaging aanvragen als u al minstens zes maanden meer huur betaalt dan u met uw inkomen kunt opbrengen. Er geldt dus een 'wachttijd' van zes maanden. Uitzondering daarop is pensionering: als u met pensioen gaat, dan kunt u direct een aanvraag doen.

Doe eerst een check
Via de website van de Woonbond kunt u kijken of u in aanmerking komt. Wij vragen u dit te doen voordat u het bij ons aanvraagt. Klik hier om naar de check van de Woonbond te gaan.