Mooie cijfers visitatie


Elke vier jaren voeren we een visitatie uit. Dat is een onderzoek naar het functioneren van de Woonmensen.
De visitatiecommissie is positief over de nieuwe energie van de Woonmensen en ziet onze nieuwe koers al verschijnen.

Die nieuwe koers (en energie) focust zich op het bouwen van nieuwbouwwoningen, het versneld verduurzamen van bestaande huizen,
het verdiepen en/of intensiveren van de samenwerking met huurders en partners en het vergroten van de zichtbaarheid en nabijheid in onze buurten.

Zo willen we maatschappelijk en volkshuisvestelijk het verschil te maken.
Lees meer…