Aanvraag Woningruil

Let op: om organisatorische redenen is woningruil tot 1 februari 2022 niet mogelijk. Als deze melding verdwenen is, kunt u weer woningruil aanvragen. Onze excuses voor het ongemak.

Kan ik met iemand ruilen van woning?
Om voor woningruil in aanmerking te komen, moet u minimaal een jaar in uw huidige woning wonen. Het nieuwe huurcontract wat u aangaat is voor minimaal 1 jaar.
Ook mag geen sprake zijn van betalingsachterstand of overlast.
Wij voeren een inspectie uit in uw woning en de woning moet technisch in goede staat worden bevonden.
Daarnaast moet de nieuwe huur van de woning passen bij uw inkomen en huishoudsamenstelling. Meer informatie over Passend Toewijzen vindt u op woonkeus-stedendriehoek.nl.

De eerste stap is het zoeken van een ruilkandidaat. Dit kan via uw eigen netwerk (bijvoorbeeld familie of kennissen), maar ook via www.woningruil.nl.
Wanneer u een geschikte ruilkandidaat heeft gevonden, kunt u als huurder van de Woonmensen hieronder een aanvraag indienen.

De ruilkandidaat dient zelf een aanvraag bij ons in te dienen door de volgende gegevens te mailen naar woonzaken@woonmensen.nl

- Naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
- Naam, adres en telefoonnummer huidige verhuurder (indien anders dan de Woonmensen).
- Reden van de ruil.
- Gewenste ingangsdatum ruil (houdt rekening met minimaal 2 maanden tussen aanvraag- en ingangsdatum).

Als bijlages dient de ruilkandidaat mee te sturen:
- Recente Inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting;
- Door uw huidige verhuurder ingevulde verhuurdersverklaring alleen van toepassing als u op dit moment niet huurt van de Woonmensen);
- Laatste 3 loonstroken of uitkeringsspecificaties.

Zodra wij de gegevens van de ruilkandidaat per mail hebben ontvangen én u onderstaande gegevens invult kunnen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Dien uw aanvraag hieronder in

Uw huidige adres

Als u ruilt met een andere huurder van de Woonmensen, stuurt u als bijlages mee:
1. Recente Inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting;
2. Laatste 3 loonstroken of uitkeringsspecificaties.

Als u ruilt met een huurder van een andere verhuurder dan de Woonmensen, stuurt u deze gegevens niet mee. De andere verhuurder zal u laten weten welke gegevens zij van u nodig hebben.

Ruilkandidaat

Ook hebben wij gegevens nodig van de ruilkandidaat. Wij vragen u hieronder om enkele gegevens aan te geven.

Daarna zullen wij toelichten wat wij nodig hebben van de kandidaat zelf.


Adres

Het is van belang dat wij van de ruilkandidaat de nodige gegevens toegestuurd krijgen. Wij verzoeken u om de volgende gegevens door de ruilkandidaat te laten aanleveren per mail naar woonzaken@woonmensen.nl

naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
naam, adres van degene met wie hij /zij wil ruilen
naam, adres en telefoonnummer huidige verhuurder (indien anders dan de Woonmensen)
met hoeveel personen gaat hij/ zij verhuizen
reden van de ruil
gewenste ingangsdatum (houdt rekening met 2 minimaal 2 maanden tussen aanvraag- en ingangsdatum)
als bijlages hebben we nodig:

- Recente Inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting;
- Door uw huidige verhuurder ingevulde verhuurdersverklaring (alleen van toepassing als u op dit moment niet huurt van de Woonmensen);
- Laatste 3 loonstroken of uitkeringsspecificaties.

Na het compleet ontvangen van deze gegevens, wordt uw aanvraag beoordeeld en ontvangt u én de ruilkandidaat een ontvangstbevestiging met de (nieuwe) huurprijzen. Ook plannen wij dan een afspraak in met u en onze aannemer voor de eerste inspectie van uw woning.
De andere verhuurder moet ook akkoord zijn met de ruil!

Gerelateerde vragen

Kan ik met iemand ruilen van woning?

Algemeen

Let op: om organisatorische redenen is woningruil tot 1 februari 2022 niet mogelijk. Als deze melding verdwenen is, kunt u weer woningruil aanvragen. Onze excuses voor het ongemak.

De eerste stap is het zoeken van een ruilkandidaat. Dit kan via uw eigen netwerk (bijvoorbeeld familie of kennissen), maar ook via www.woningruil.nl. Wanneer u een geschikte ruilkandidaat heeft gevonden, kunt u via het een aanvraag indienen. Als het aanvraagformulier bij ons binnen is, wordt uw aanvraag beoordeeld en ontvangt u én de ruilkandidaat een ontvangstbevestiging met de (nieuwe) huurprijzen. 

Om voor woningruil in aanmerking te komen, moet u minimaal een jaar in uw huidige woning wonen. Ook mag geen sprake zijn van betalingsachterstand of overlast. Daarnaast moet de nieuwe huur van de woning passen bij uw inkomen en huishoudsamenstelling. Het nieuwe huurcontract wat u aangaat is voor minimaal 1 jaar. Meer informatie vindt u op woonkeus-stedendriehoek.nl.

Meer over dit onderwerp

Ik wil met iemand ruilen van woning. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Let op: om organisatorische redenen is woningruil tot 1 februari 2022 niet mogelijk. Als deze melding verdwenen is, kunt u weer woningruil aanvragen. Onze excuses voor het ongemak.

De eerste stap is het zoeken van een ruilkandidaat. Dit kan via uw eigen netwerk (bijvoorbeeld familie of kennissen), maar ook online. Wanneer u een geschikte ruilkandidaat heeft gevonden, kunt u via een woningruilformulier een aanvraag indienen. Als het aanvraagformulier bij ons binnen is, wordt uw aanvraag beoordeeld en ontvangt u én de ruilkandidaat een ontvangstbevestiging met de (nieuwe) huurprijzen. 


Om voor woningruil in aanmerking te komen, moet u minimaal een jaar in uw huidige woning wonen. Ook mag geen sprake zijn van betalingsachterstand of overlast. Daarnaast moet de nieuwe huur van de woning passen bij uw inkomen en huishoudsamenstelling. Het nieuwe huurcontract wat u aangaat is voor minimaal 1 jaar.

Meer over dit onderwerp

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Algemeen

Let op: om organisatorische redenen is woningruil tot 1 februari 2022 niet mogelijk. Als deze melding verdwenen is, kunt u weer woningruil aanvragen. Onze excuses voor het ongemak.

Om voor woningruil in aanmerking te komen, moet u minimaal een jaar in uw huidige woning wonen. Ook mag geen sprake zijn van betalingsachterstand of overlast. Daarnaast moet de nieuwe huur van de woning passen bij uw inkomen en huishoudsamenstelling. Het nieuwe huurcontract wat u aangaat is voor minimaal 1 jaar. Meer informatie vindt u op woonkeus-stedendriehoek.nl.

Meer over dit onderwerp

Wat gebeurt er met de huurprijs bij woningruil?

Algemeen

Bij woningruil passen wij de huur van de woning aan. De huurprijs voor de nieuwe huurder kan dus anders zijn dan de huur die u betaalt.
Meer over dit onderwerp

Ik heb met iemand van woning geruild. Hoe lang moet ik mijn geruilde woning huren?

Algemeen

Om voor woningruil in aanmerking te komen, moet u minimaal een jaar in uw huidige woning wonen. Ook mag geen sprake zijn van betalingsachterstand of overlast. Daarnaast moet de nieuwe huur van de woning passen bij uw inkomen en huishoudsamenstelling. Het nieuwe huurcontract wat u aangaat is voor minimaal 1 jaar. Meer informatie vindt u op woonkeus-stedendriehoek.nl.

Meer over dit onderwerp

Is een woningopname nodig bij een aanvraag woningruil?

Algemeen

Bij iedere woningruil komt de aannemer langs voor een opname van de woning. Hij geeft aan welke werkzaamheden u moet uitvoeren voordat u kunt gaan ruilen. U en de ruilkandidaat moeten hierbij aanwezig zijn. Als de aannemer schade in de woning waarneemt, moet u dat zelf (laten) herstellen. De schade mag niet worden overgenomen door de ruilkandidaat. Op de laatste huurdag komt de aannemer wederom langs om de woning te controleren.

Meer over dit onderwerp