Inwoning / huisbewaring / onderhuur

 • Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?
  Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden. We noemen dit huisbewaring. Een huisbewaarder is een vriend, kennis of familielid die op uw woning past als u weg bent. Dit kan niet langer dan een jaar. De huisbewaarder is minimaal 18 jaar en heeft geen sociale huurwoning in Apeldoorn.
 • Wat is huisbewaring?
  Met huisbewaring kunt u iemand anders legaal in uw woning laten wonen tijdens uw afwezigheid, voor de maximale duur van 1 jaar. Na afloop van deze periode vertrekt de huisbewaarder en gaat u zelf weer in de woning wonen. De huisbewaarder is minimaal 18 jaar en heeft geen sociale huurwoning in Apeldoorn.
 • In welke situaties is huisbewaring toegestaan?
  U kunt huisbewaring aanvragen als u: voor werk buiten de regio moet zijn voor studie buiten de regio moet wonen voor langdurige verpleging opgenomen wordt door detentie afwezig bent een lange reis gaat maken U moet laten zien waarom u vertrekt. Denk aan reispapieren, arbeids- of studieovereenkomst, verklaring van opname…Lees meer
 • Wie zoekt een huisbewaarder voor mijn woning?
  Dat doet u zelf. U blijft ook zelf verantwoordelijk voor de woning, de huurbetaling en het feit dat er geen overlast wordt ervaren door de buren. Kies uw huisbewaarder dus zorgvuldig. De persoon die u als huisbewaarder op het oog heeft, wordt door ons getoetst. Hij of zij mag niet…Lees meer
 • Mag ik tussentijds een andere huisbewaarder voorstellen?
  Samen spreken we huisbewaring af voor een bepaalde periode. Wil de huisbewaarder de woning eerder verlaten, dan mag u voor de resterende periode een andere huisbewaarder voorstellen. U heeft hiervoor wel onze toestemming nodig.
Toon alles Toon minder
 • Hoe vraag ik huisbewaring of onderverhuur aan?
  Stuur dan een mailtje naar woonzaken@woonmensen.nl. Zet daarin de volgende gegevens: Waarom wilt u iemand anders in de woning laten wonen? Wie wilt u in de woning laten wonen? (voorletters, achternaam, geboortedatum) Waar woont die persoon nu? Per wanneer wilt u dit laten ingaan? Welk bedrag heeft u samen afgesproken?Lees meer
 • Moet ik mij inschrijven op het adres waar ik huisbewaarder ben of een kamer huur?
  Ja, u moet zich inschrijven op dat adres bij de gemeente. De Belastingdienst moet door de hoofdhuurder geïnformeerd worden. De inwoning kan van invloed zijn op de huurtoeslag. Kijk dit na op http://www.belastingdienst.nl De hoofdhuurder is verplicht zich bij de gemeente uit te schrijven als hij langer dan acht maanden…Lees meer
 • Welke voorwaarden gelden er voor huisbewaring?
  Voor huisbewaring gelden de volgende voorwaarden: er mag op het adres de afgelopen drie jaar niet eerder sprake zijn geweest van huisbewaring er mag in het recente verleden geen sprake zijn geweest van huurachterstand en/of overlast er mag geen sprake zijn van overbewoning inwonende kinderen zijn niet toegestaan de huisbewaarder…Lees meer
 • Wanneer eindigt huisbewaring?
  Huisbewaring mag maximaal één jaar duren. U kunt huisbewaring natuurlijk eerder zelf stopzetten.
 • Is de huisbewaarder tijdelijk huurder van de woning?
  Nee, de huisbewaarder wordt geen huurder van de woning. Wij passen de huurovereenkomst niet aan, u blijft huurder. U blijft ook verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Dit betekent dat u zelf de huur aan ons overmaakt. Met de huisbewaarder maakt u samen afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. U…Lees meer
 • Wat moet ik doen als ik de huurovereenkomst van mijn woning eerder wil laten eindigen dan de afgesproken periode voor huisbewaring?
  Dan zegt u de huur op, met een opzegtermijn van minimaal een maand. U informeert zelf de huisbewaarder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen.
 • Kan een huisbewaarder huurtoeslag ontvangen?
  Nee, de huisbewaarder kan geen huurtoeslag krijgen. Huisbewaring (en ook onderhuur van een kamer in uw woning) kan invloed hebben op de huurtoeslag van de hoofdhuurder.
 • Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Willen jullie dat weten?
  Ja, u kunt ons dit laten weten via onze klantenservice.
 • Ik heb toestemming inwoning van jullie. Kan ik huurder worden als de hoofbewoner vertrekt of overlijdt?
  Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven.
 • Kan ik een kamer onderverhuren terwijl ik zelf blijf wonen?
  Ja, u kunt onder bepaalde voorwaarden een kamer in uw woning onderverhuren terwijl u er zelf in blijft wonen.
 • Er komt iemand tijdelijk bij mij inwonen. Moet ik dat doorgeven aan de Woonmensen?
  Ja, dat willen we graag weten. Hoe doet u dat? Stap 1: bent u hoofdhuurder? Dan kunt u inwoning aanvragen. Stap 2: stuur een email naar woonzaken@woonmensen.nl Stap 3: zet in de email: uw naam; het adres waarvoor uw inwoning aanvraagt; naam en geboortedatum van de persoon die bij u…Lees meer
 • Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?
  Ja, het aantal personen op het adres en extra inkomsten kunnen van invloed zijn op uw huurtoeslag. Controleer dit zelf op http://www.belastingdienst.nl Wijzigingen in uw situatie moet u zelf doorgeven.
 • Heeft huisbewaring of onderverhuur van een kamer invloed op mijn huurtoeslag?
  Ja, dat kan invloed hebben op de huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op http://www.belastingdienst.nl Ook kan huisbewaring of onderverhuur van een kamer invloed hebben op te betalen gemeentebelastingen.
 • Hoe lang mag ik in het buitenland verblijven en wel gewoon mijn huur doorbetalen?
  U mag maximaal 5 maanden in het buitenland verblijven en uw huur doorbetalen. Het is niet toegestaan om in deze periode uw woning zonder toestemming aan anderen in gebruik te geven.
 • Ik ben mantelzorger en ik ga tijdelijk inwonen bij een huurder van de Woonmensen. Moet ik dat doorgeven?
  Ja, dat willen we graag weten. Alleen de hoofdhuurder kan de melding doen, dus niet de mantelzorger. Hoe doet u dat? Stap 1: bent u hoofdhuurder? Dan kunt u inwoning aanvragen. Stap 2: stuur een email naar woonzaken@woonmensen.nl Stap 3: zet in de email: uw naam; het adres waarvoor uw…Lees meer

Medehuurders

 • Kan de huisbewaarder medehuurder worden?
  Nee, dat kan niet. Aan het einde van de periode verlaat de huisbewaarder de woning. Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen. Het is de verantwoordelijkheid van de huisbewaarder om zelf te zorgen voor andere woonruimte.
 • Kan ik als mantelzorger aanspraak maken op de huurovereenkomst?
  U kunt aanspraak maken op de huurovereenkomst als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op het adres van de huurovereenkomst. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebt. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk…Lees meer
 • Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?
  Nee, medehuurderschap is geen nieuwe verhuring. Het inkomen wordt niet opnieuw getoetst.
 • Wanneer is een huishouding duurzaam?
  Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.
 • Kan mijn kind medehuurder worden?
  Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan, is de gezinssituatie niet duurzaam.
Toon alles Toon minder
 • Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?
  Bent u getrouwd of geregistreerd partner en bent u beiden bij de gemeente ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst, dan kunnen wij u eenvoudig als medehuurder registreren. Neem contact op met onze klantenservice. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging welke u bij uw huurovereenkomst kunt voegen.
 • Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?
  Volgens het huurrecht kunt u medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op uw adres. U moet een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt. Voldoet u aan…Lees meer
 • Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Willen jullie dat weten?
  Ja, dat moeten wij weten. U kunt ons dit laten weten via klantenservice@woonmensen.nl of telefonisch via (055) 548 48 48.
 • Mijn partner is blijvend opgenomen in een instelling. Moet ik dit doorgeven?
  Ja, wij registeren dan dat u de enige en hoofdhuurder bent. U kunt dit doorgeven via klantenservice@woonmensen.nl of telefonisch via (055) 548 48 48.
 • Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?
  Ja, er dient toestemming te worden gevraagd voor inwoning. U kunt dit aanvragen via klantenservice@woonmensen.nl of telefonisch via (055) 548 48 48. Alleen de hoofdhuurder kan deze aanvraag indienen.