Heeft u een tip of klacht?

We doen elke dag ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u een keer niet tevreden bent. Dan kunt u een tip aan ons doorgeven of een klacht indienen.

Wij vinden het belangrijk dat u het ons laat weten als u niet tevreden bent. Dit helpt ons om onze dienstverlening steeds weer te verbeteren. We willen uw klacht graag oplossen of met uw tip aan de slag gaan.

Ook als u blij of tevreden bent, vinden we dat natuurlijk leuk om te horen.


De Woonmensen

Stap 1: Meld uw tip of klacht alstublieft eerst bij ons:

Stap 2: Leg uit waarom u niet tevreden bent. Vermeld alstublieft duidelijk uw adres en telefoonnummer.

Stap 3: U krijgt binnen een werkdag een ontvangstbevestiging van ons.

Stap 4: Binnen 5 werkdagen bellen we u.


De Klachtencommissie Stedendriehoek (KLAC)

Bent u niet tevreden over de manier waarop de Woonmensen uw klacht heeft opgelost? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Stedendriehoek (KLAC). Deze commissie is onafhankelijk.

De KLAC kan uw klacht alleen in behandeling nemen als de klachtenprocedure bij de Woonmensen is afgerond (zie hierboven). Dien dus eerst een klacht in bij de Woonmensen.

Wat moet u doen?

Lees hier het Reglement van de KLAC. Of hier het Reglement van de KLAC in begrijpelijke taal.


De landelijke Huurcommissie

Over het advies van de Klachtencommissie Stedendriehoek (KLAC) kunt u niet in discussie met de KLAC. Bent u ontevreden over het advies van de KLAC? Dan kunt u naar de Huurcommissie. Deze commissie is onafhankelijk.

Stap 1: Log in op MijnHuurcommissie

Stap 2: Vul het online formulier Klacht over een gedraging van de verhuurder in. Wilt u hulp bij het invullen van dit online formulier? Bel dan telefoonnummer 0800 – 48 87 243.


De Commissie Governancecode Woningcorporaties

Bent u na de behandeling van uw klacht nog niet goed geholpen door de Woonmensen, de KLAC en de Huurcommissie? Dan kunt u de gang van zaken voorleggen aan de onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties. Die toetst of de woningcorporatie de Governancecode Woningcorporaties heeft nageleefd. De Commissie behandelt niet de inhoud van de klacht zelf.