Wie bepaalt of mijn aanvraag gehonoreerd wordt?

De Woonmensen en huurdersbelangenvereniging WijZijn kijken samen naar uw idee en bepalen samen of uw idee in aanmerking komt voor de BetereBuurtPot.