Welk bedrag uit de BetereBuurtPot kunnen wij ontvangen?

Dat is helemaal afhankelijk van uw plan. Samen met huurdersbelangenvereniging WijZijn kijken wij naar uw aanvraag. Als uw idee aan alle voorwaarden voldoet, kunt u maximaal € 2.500 ontvangen.