Wat zijn de spelregels (voorwaarden) om in aanmerking te komen voor de BetereBuurtPot?

Om in aanmerking te komen voor de BetereBuurtPot, moet uw idee aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • uren steunen uw idee (minimaal vijf woningen).
 • Het doel van uw idee is goed beschreven en past binnen de Woningwet.
 • Het idee komt ten goede aan huurders in buurten van de Woonmensen.
 • Het idee versterkt de zelfredzaamheid van bewoners.
 • Bewoners voeren zelf het idee uit, eventueel met hulp van anderen.
 • Het idee is geen kerntaak van een andere partij zoals bijvoorbeeld de gemeente.
 • De aanvraag past binnen het maximale budget van € 2.500 per idee.
 • De bijdrage van de Woonmensen moet in verhouding staat tot de activiteit.
 • De aanvraag is eenmalig en niet structureel.
 • Het idee heeft geen politieke, religieuze of persoonlijke doelen.
 • De bijdrage wordt niet gebruikt voor arbeidskosten.
 • Na afloop hoort de Woonmensen graag hoe uw project is verlopen. Denk aan foto’s, bonnen en verslagen.