Wat is het verschil tussen een bewonerscommissie en een huurdersbelangenvereniging?

Een bewonerscommissie richt zich op het eigen wooncomplex en de directe woonomgeving. De huurdersbelangenvereniging is algemener en is er voor alle huurders van de corporatie.