Wat is een taakstelling met de gemeente?

De gemeente verplicht de Woonmensen om jaarlijks een vast aantal huurwoningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers met een verblijfsdocument. Dit wordt een taakstelling genoemd.