Wat is een eindafrekening?

Een eindafrekening is een financieel overzicht nadat u verhuisd bent. Op de eindafrekening staat of u teveel betaalde huur terugkrijgt of dat u nog huur en/of kosten voor schade moet betalen. Betaalde u stook- en/of servicekosten in de huur, dan worden deze later apart afgerekend.