Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een wooncomplex waarmee de Woonmensen overlegt. Deze groep huurders vertegenwoordigt alle huurders in een wooncomplex en komt op voor de algemene belangen.

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over het wooncomplex of de directe omgeving. Denk aan onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. De bewonerscommissie overlegt minimaal één maal per jaar met de Woonmensen om alle relevante onderwerpen te bespreken. Wanneer er onderwerpen spelen in de wijk organiseert de bewonerscommissie een bewonersavond. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief.

Bewonerscommissie starten?
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door contact met onze klantenservice op te nemen.