Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo.