Wat houdt de jaarlijkse huuraanpassing voor een vrijesectorwoning in?

Per 1 juli wordt de huur van de vrijesectorwoningen verhoogd. Hoe hoog de huurverhoging is, is afhankelijk van de inflatie en/of het consumentenprijsindexcijfer van het voorgaande jaar, uw huidige huur en ons huurbeleid.