Wat doet de huurdersbelangenvereniging?

De huurdersbelangenvereniging houdt zich bezig met het algemene beheer en beleid van de woningcorporatie. Zoals de jaarlijkse huurverhoging, woonruimteverdeling, verkoop, kwaliteitsbeleid, enzovoort. De huurdersbelangenvereniging heet WijZijn.