Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Een voorschotbedrag kan één keer per jaar veranderen. U krijgt hier dan een brief over.