Wanneer verandert de huurprijs?

De huurprijs kan per 1 juli van ieder jaar veranderen.