Wanneer neemt de klachtencommissie een klacht niet in behandeling?

Klachten worden niet in behandeling genomen wanneer:

 • deze later dan een jaar na het handelen of het niet-handelen van een verhuurder is ingeleverd.
 • de naam van de klager onbekend is.
 • de klacht discriminerend is.
 • onvoldoende duidelijk wordt welk handelen of niet-handelen van de verhuurder precies wordt afgekeurd.
 • het gaat over een onderwerp waarvan in de wet is geregeld dat deze bij de rechter of de Huurcommissie hoort. Bijvoorbeeld klachten over af- en toewijzing van woningen, huurprijsverhogingen, afrekening van servicekosten en kosten van warmtelevering.
 • de betrokken verhuurder onvoldoende de mogelijkheid heeft gehad om de klacht op te lossen. In dat geval stuurt de klachtencommissie de klacht door aan de verhuurder en wordt dit aan de klager doorgegeven.
 • de klager geen voordeel heeft.
 • de klacht over een bestuursbesluit gaat die voor iedereen geldt.
 • de klacht alleen gaat over het geven van vergunningen volgens de Huisvestingswet.
 • de klager of de verhuurder de kwestie al heeft ingeleverd bij een rechter, Huurcommissie, speciale rechter (arbiter), onderhandelaar (mediator) of een andere onafhankelijke organisatie. Of als een van deze organisaties al een besluit over de zaak heeft genomen.
 • de klachtencommissie de klacht al heeft behandeld, daarover advies heeft gegeven en de verhuurder het advies niet heeft uitgevoerd en heeft verteld waarom het advies niet is uitgevoerd.
 • die te maken heeft met schulden, het opzeggen van de huur of het afsluiten van gas, water of licht.
 • die te maken heeft met schadevergoeding, waarbij de zaak in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij.
 • er een andere klachtenregeling voor is, zoals de geschillenregeling taxaties in de koopgarantvoorwaarden.

Bekijk het reglement van de klachtencommissie in begrijpelijke taal: https://www.woonmensen.nl/klac-heldere-taal