Overlijden

Af en toe krijgen wij het trieste bericht dat een huurder overleden is. Voor nabestaanden een verdrietige periode. Er moeten daarnaast enkele praktische zaken geregeld worden.

Veel gevraagd over Overlijden

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Hoe doe ik dat?

Gecondoleerd met uw verlies. U kunt het beste even contact met ons opnemen.

Huurovereenkomst
Door het overlijden eindigt de huurovereenkomst van rechtswege aan het einde van de tweede maand na het overlijden van de huurder. Als erfgenaam heeft u verschillende mogelijkheden om de erfenis te aanvaarden dan wel te verwerpen. Hieronder leest u meer over deze mogelijkheden. Ook een notaris kan u hier meer over vertellen.

Aanvaarden

Indien u de erfenis aanvaardt, moet u de woning ontruimen binnen de termijn van twee maanden na overlijden van de huurder.  U heeft ook de bevoegdheid om de huurovereenkomst voor het einde van de eerste maand op te zeggen. U kunt de huurovereenkomst niet voortzetten. Daarnaast erft u alle overige rechten en plichten van de erflater op het moment van overlijden. Dat betekent onder meer dat u:

De huur tot aan de oplevering moet voldoen, inclusief eventuele achterstanden.
Gebreken aan de woning moet herstellen.
De woning schoon, leeg en tijdig moet opleveren.
 

Beneficiair aanvaarden

Indien u de erfenis beneficiair aanvaardt, bent u bevoegd beheershandelingen te verrichten en kunt u niet worden aangesproken voor meer schulden dan dat er opbrengsten zijn. Om de erfenis beneficiair te aanvaarden moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden.

Verwerpen

U kunt de erfenis ook verwerpen. Dit is raadzaam als er meer schulden dan baten in de boedel zitten. U moet dan bij de rechtbank een verklaring van verwerping van de erfenis indienen. Hier zijn kosten aan verbonden. Bij verwerping zal de Woonmensen achtergebleven zaken uit de woning verwijderen en verkopen/vernietigen. Conform de algemene huurvoorwaarden behorende bij de huurovereenkomst, hebben wij geen bewaarplicht voor deze spullen.

 

Mijn echtgenoot/ geregistreerd partner is overleden. Ik blijf in de woning wonen. Wat moet ik doen?

Gecondoleerd met uw verlies. U kunt dit doorgeven via het formulier wijziging woonsituatie. U moet ook een kopie van de overlijdensakte toesturen. Wij zetten de huurovereenkomst daarna op één naam.

Mijn partner is overleden. We zijn niet gehuwd. Ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat kan ik doen?

Gecondoleerd met uw verlies. Als u een duurzame relatie had, dan kunt u mogelijk aangemerkt worden als medehuurder. U kunt een verzoek indienen via het online formulier verzoek hoofdhuurder na overlijden. Hier leest u welke papieren u moet inleveren om de huurovereenkomst op uw naam te krijgen.

Mijn partner is overleden, de inschrijving bij Woonkeus Stedendriehoek staat op zijn of haar naam. Hoe regel ik dat de inschrijving op mijn naam komt?

Gecondoleerd met uw verlies. U kunt contact met ons opnemen en ons een kopie van de overlijdensakte sturen met het verzoek de inschrijving op uw naam te zetten.