Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens voor sociale huur. Wat nu?

Dan kunt u te maken krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging. We houden er rekening mee dat huurders met een hoog inkomen niet altijd kunnen doorstromen naar een koopwoning of vrijesectorwoning. Daarom komt de nieuwe huurprijs nooit boven de € 800. Ook kunt u weer huurverlaging aanvragen als uw inkomen daalt tot onder de inkomensgrens.
U kunt uiteraard wel gewoon in uw woning blijven wonen. Maar als u verhuist, zijn de inkomensregels van toepassing en komt u niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Voor zorgwoningen wordt daar soms een uitzondering op gemaakt.