Met welke geschillen kan ik terecht bij de Huurcommissie?

Als u het niet eens bent met de huurprijs, het onderhoud van uw woning, met de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen. Als we er samen niet uitkomen, kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. Op https://www.huurcommissie.nl vindt u alle informatie.