Kan ik urgentie aanvragen voor een huurwoning in Apeldoorn?

Een urgentieverklaring wordt alleen in uitzonderlijke en dringende situaties toegekend. Om voor urgentie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden:

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u huurt nu minimaal 12 maanden zelfstandige woonruimte in de regio Stedendriehoek
  • u staat nu minimaal 12 maanden ingeschreven in de regio Stedendriehoek
  • u staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek
  • u heeft een positieve verhuurdersverklaring

Meer informatie vindt u op https://www.woonkeus-stedendriehoek.nl