Kan ik tegen mijn huurverhoging bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met uw huurverhoging kunt u bezwaar maken. U kunt alleen een huurverhoging blokkeren als de wetgeving dit toelaat. Bijvoorbeeld als de huurverhoging meer is dan het maximumpercentage. Of als de nieuwe huurprijs boven de maximale huurprijs uitkomt.

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? Dan is deze gebaseerd op de inkomensopgave die we van de Belastingdienst hebben ontvangen. Klopt deze opgave volgens u niet of is uw inkomen gedaald? Dan kunt u tegen deze verhoging bezwaar maken. U moet dan kunnen aantonen dat uw inkomen is gedaald.

Daarnaast bestaat er een bezwaarmogelijkheid voor gehandicapten en chronisch zieken.

Huurt u een vrijesectorwoning, dan kunt u alleen bezwaar maken als de huur met een hoger percentage verhoogd is dan in de huurovereenkomst staat vermeld of als dit hoger is dan het wettelijke maximum percentage.