Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Die is er alleen voor nieuwbouwwoningen, die moeten voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Bestaande woningen hebben deze eisen niet.