Is de huisbewaarder tijdelijk huurder van de woning?

Nee, de huisbewaarder wordt geen huurder van de woning. Wij passen de huurovereenkomst niet aan, u blijft huurder. U blijft ook verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Dit betekent dat u zelf de huur aan ons overmaakt.
Met de huisbewaarder maakt u samen afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. U mag geen winstoogmerk hebben, de huur moet redelijk zijn en zeker niet hoger dan de huur die u aan ons betaalt. Ook de kosten voor de nutsvoorzieningen moeten redelijk zijn.