In welke volgorde worden sociale huurwoningen in Apeldoorn toegewezen?

Er zijn twee manieren waarop sociale huurwoningen verdeeld worden:

  1. Op basis van inschrijfduur: de meeste woningen worden op deze manier toegewezen. Degene met de langste inschrijfduur krijgt de woning aangeboden.
  2. Via loting: een woning wordt toegewezen aan de woningzoekende die ingeloot wordt door het systeem. Voor deze woningen is inschrijfduur niet van belang. Iedereen die reageert, heeft evenveel kans. Heeft u nog weinig inschrijfduur opgebouwd? Dan kunt u het beste via loting op woningen reageren.

Het kan zijn dat er voorrangsregels zijn voor bijvoorbeeld urgenten, huishoudgrootte en leeftijd.