Ik heb veel spaargeld of eigen vermogen. Mag ik reageren op een duurdere huurwoning?

Nee, u kunt om die reden geen duurdere woning huren. Uw verzamelinkomen is bepalend voor het toewijzen van een woning. Uw eigen vermogen kan wel meetellen bij het verzamelinkomen.

Sinds 1 januari 2022 is het mogelijk om voor AOW-gerechtigden met vermogen een uitzondering te maken op de regels voor passend toewijzen. Door deze uitzondering kunt u, op verzoek, ook in aanmerking komen voor een woning die niet passend bij uw inkomen is. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn als volgt:

  • U bent AOW-gerechtigd
  • e huurprijs van de woning is hoger dan € 633,25 (één- en tweepersoonshuishoudens) of € 678,66 (drie- of meerpersoonshuishoudens)
  • U hebt een laag toetsinkomen (minder dan € 23.975 voor éénpersoons- en minder dan € 32.550 voor meerpersoonshuishoudens)
  • U hebt vermogen (meer dan € 120.020 voor éénpersoons- en meer dan € 151.767 voor meerpersoonshuishoudens). Dit vermogen mag ook in de overwaarde van uw woning zitten als u van plan bent om deze te verkopen.

Mocht u als geregistreerd woningzoekende voor bovenstaande in aanmerking komen en u wilt graag voor een duurdere woning in aanmerking komen, neem dan contact met ons op.