Ik heb een klacht ingediend bij de klachtencommissie. Hoe gaat het nu verder?

– U krijgt binnen veertien dagen bericht dat de klacht is ontvangen (een ontvangstbevestiging) en een melding of de klacht in behandeling wordt genomen. In deze ontvangstbevestiging staat ook waar u de regels van de klachtencommissie kunt vinden.

  • De klachtencommissie kan u vragen om extra informatie op te sturen.
  • De klachtencommissie kan besluiten om klachten van verschillende klagers samen te voegen en deze op hetzelfde moment te behandelen.
  • De klachtencommissie stuurt een kopie van de klacht naar ons.
  • De klachtencommissie geeft ons de mogelijkheid om onze kant van het verhaal te vertellen.
  • De klachtencommissie vraagt ons om alle belangrijke documenten binnen een afgesproken periode toe te sturen.

Bekijk het reglement van de klachtencommissie in begrijpelijke taal: https://www.woonmensen.nl/klac-heldere-taal