Hoe wordt het bedrag uit de BetereBuurtPot uitbetaald?

Binnen één maand nadat uw idee is goedgekeurd wordt het afgesproken bedrag op het rekeningnummer gestort dat u heeft aangegeven.