Er wordt binnenkort (planmatig) onderhoud aan mijn woning gedaan. Hoe gaat dat in zijn werk?

Voordat we beginnen krijgt u van ons en van de aannemer informatie over de werkzaamheden.