Er is schade ontstaan door een gebrek aan een installatie of het gebouw van jullie. Waarom moet ik mijn eigen inboedelverzekering inschakelen?

Als verhuurder zijn wij in principe niet aansprakelijk voor gevolgschade. Dit is alleen anders als het gebrek aan ons is toe te rekenen of het gebrek al bij het aangaan van de huurovereenkomst aanwezig was.