Verantwoord en transparant ondernemen vinden we belangrijk. Het is zelfs een van onze cultuurwaarden. Met dit in ons achterhoofd stelden we ook een integriteitscode (pdf) op. Zo maken we duidelijk waar we voor staan en waarop we aanspreekbaar zijn.

Klokkenluidersregeling

U kunt de huur aan ons overmaken op NL60 INGB 0653 3143 In onze klokkenluidersregeling (pdf) staat hoe te handelen bij vermoedens van een misstand in de organisatie.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Ook de overheid heeft een meldpunt ingesteld. Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen terecht. Het meldpunt richt zich met name op een frauduleuze cultuur of zelfverrijking van medewerkers.

ANBI

De Woonmensen De Woonmensen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De activiteiten van de Woonmensen bestaan voornamelijk uit het zorgen voor goede en betaalbare woonruimte, werken aan de leefbaarheid van buurten en wijken en investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening.


Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Hiervoor verwijzen we naar het standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting en het jaarverslag.