Servicekosten

Naast de maandelijkse netto huur kan het zijn dat u ook een bedrag aan servicekosten moet betalen. Dit is een vergoeding voor extra diensten, zoals bijvoorbeeld schoonmaak van een algemene ruimte. Het bedrag dat u betaalt is een voorschotbedrag. Aan het einde van het jaar verrekenen wij de werkelijke kosten met het door u betaalde voorschot.

Veel gevraagd over Servicekosten

Ik heb een servicekostenafrekening ontvangen, kan het terug te ontvangen bedrag op een ander rekeningnummer worden overgemaakt?

Nee helaas is dit niet mogelijk. Het terug te ontvangen bedrag wordt overgemaakt op het rekeningnummer waar ook de huur van wordt betaald.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn de kosten die u bovenop de netto huurprijs betaalt. Voor dat geld leveren wij u bepaalde diensten. In uw huurovereenkomst staat om welke leveringen en diensten het gaat (of soms hebben we dit op een laten moment met u afgesproken). Voorbeelden van servicekosten zijn kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud en een huismeester.

Waar kan ik zien voor welke servicekosten ik betaal?

Dat staat onder andere in de huurovereenkomst. De meest actuele kosten kunt u terugzien in uw brief over de jaarlijkse huurverhoging. Kunt u deze niet vinden, neem dan contact met ons op. 

Waarom betaal ik voor stroomverbruik? Ik betaal zelf ook een energieleverancier.

Stroomverbruik dat u via de servicekosten betaalt, is voor verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld verlichting van portiek, galerijen en bergingen en stroomverbruik van liften.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

U betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten. In uw huurovereenkomst ziet u de servicekosten onder leveringen en diensten. Jaarlijks rekenen wij met u af op basis van de werkelijke kosten. Betaalde u teveel voorschot? Dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten hoger dan het door u betaalde voorschot? Dan betaalt u bij. Een overzicht van de kosten en de voorschotten staat op uw afrekening.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. Een deel van die kosten mogen wij aan u doorberekenen. Wij volgen hierbij het beleid van de Huurcommissie.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Het voorschotbedrag passen wij, indien van toepassing, één keer per jaar aan op 1 juli. Het nieuwe voorschotbedrag vermelden wij in de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Deze ontvangt u voor 1 mei.

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

U ontvangt de afrekening ieder jaar voor 1 juli. U krijgt de afrekening voor de periode dat u in de woning woonde in het voorgaande jaar.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

Wij proberen de afrekening binnen een half jaar na het verstrijken van het kalenderjaar naar u toe te sturen. Uiteraard sturen wij de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning naar uw nieuwe adres.

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar betalen?

Nee, u betaalt slechts een aandeel in de totale werkelijke kosten. Dit aandeel wordt berekend over de periode dat u daadwerkelijk de woning heeft gehuurd.

Meer vragen (5)

Navigatie

Vertalen / Translate