Als woningcorporatie hebben we een belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor goede en betaalbare woningen in een fijne buurt. Bij alles wat we doen houden we rekening met de belangen van de samenleving, onze werknemers en andere betrokkenen.

We hebben onze governancestructuur ingericht op basis van de Governancecode Woningcorporaties (pdf). Hierin staan criteria voor goed bestuur en toezicht, voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing bij woningcorporaties.

We zijn ook lid van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties.