Dovenetel

De laatste update was op: donderdag 20 juni 2019

De gemeente Apeldoorn en de Woonmensen zijn samen bezig met een project aan de Dovenetel in Apeldoorn. Het project draait om de sloop van 43 verouderde, kleine ‘piramide’ woningen en nieuwbouw van in totaal 52 sociale huurwoningen.

Algemene vragen

Waarom worden de piramidewoningen gesloopt?
De woningen zijn bijna 50 jaar oud. Zowel de woningen als de woonvorm (type) voldoen niet meer aan de eisen die we aan woningen stellen. Denk daarbij aan onderhoud, energielasten en toegankelijkheid.


huidige situatie

Passen de nieuwe plannen in het nu geldende bestemmingsplan? 
Nee, de plannen passen op dit moment niet in het bestemmingsplan. De betreffende plek heeft weliswaar de bestemming wonen, maar de nieuwe plannen wijken op onderdelen af. Zo verandert bijvoorbeeld de positie van de bouwblokken en de hoogtes van de woningen.

Kan ik planschade aanvragen?
Een verzoek tegemoetkoming planschade kan worden ingediend tot 5 jaar (is fatale termijn) na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Op 11 juli vindt een raadsvergadering plaats i.v.m. het vaststellen van het bestemmingsplan. Als u een ‘zienswijze’ hebt ingediend, ontvangt u een uitnodiging om deze avond bij te wonen.

De woningen

Hoeveel nieuwe woningen worden er gebouwd?
Er komen 52 nieuwe woningen die zoveel mogelijk aansluiten bij het beeld in de wijk. Zo komen er 25 woningen met een plat dak langs de Sluisoordlaan en 27 woningen met een puntdak op de overige plekken.

Welk type woningen worden er gebouwd?
Wij bouwen kleine grondgebonden woningen met twee woonlagen omdat hier de grootste vraag naar is. Alle woningen worden sociale huurwoningen omdat de Woonmensen een woningcorporatie is die zich richt op mensen die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen.

Wat wordt de huurprijs van de nieuwe woningen?
De huurprijs is nog niet bekend. Naar verwachting worden de woningen verhuurd voor ongeveer € 607 om ze passend te laten zijn voor kleine gezinnen die in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Hoe gaan de nieuwe woningen eruit zien?
Elders op deze pagina zijn tekeningen te downloaden. Op Youtube kunt u een filmpje bekijken.

Hoeveel slaapkamers krijgen de nieuwe woningen?
De nieuwe woningen krijgen allemaal twee slaapkamers.

Worden de nieuwe woningen energiezuinig?
Ja. De nieuwe woningen worden zeer energiezuinig en gasloos.

Kan ik me inschrijven als belangstellende voor een woning?
Dat kan niet. De woningen worden verhuurd via Woonkeus-Stedendriehoek. Om in aanmerking te komen, moet u ingeschreven staan bij Woonkeus-Stedendriehoek.

Openbare ruimte

Meer informatie over de geplande herinrichting van de openbare ruimte (bomen, speelplek, parkeren etc.) is te lezen op de website van de gemeente Apeldoorn, zie www.apeldoorn.nl/dovenetel

Planning en communicatie

Wanneer worden de woningen gesloopt?
De sloop start eind juni/ begin juli 2019.

Wanneer start de bouw van de nieuwe woningen?
De start van de bouw vindt plaats na de sloop van de huidige woningen en het bouwrijp maken van het gebied. We verwachten dat de bouw in februari van 2020 kan starten.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de stand van zaken in de wijk?
Op deze pagina vindt u steeds de laatste stand van zaken. De gemeente Apeldoorn werkt ook aan een pagina over de plannen aan de Dovenetel.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb?
U kunt uw vraag stellen via het contactformulier op deze website.

Navigatie

Vertalen / Translate