Bewonerscommissie en huudersbelangenvereniging WijZijn

Bewonerscommissie en huudersbelangenvereniging WijZijn
  • Wat is een bewonerscommissie?
    Een bewonerscommissie is een groep huurders van een wooncomplex waarmee de Woonmensen overlegt. Deze groep huurders vertegenwoordigt alle huurders in een wooncomplex en komt op voor de algemene belangen. De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over het wooncomplex of de directe omgeving. Denk aan onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak…Lees meer
  • Wat doet huurdersbelangenvereniging WijZijn?
    De huurdersbelangenvereniging houdt zich bezig met het algemene beheer en beleid van de Woonmensen. Zoals de jaarlijkse huurverhoging, woonruimteverdeling, verkoop, kwaliteitsbeleid, enzovoort. De huurdersbelangenvereniging heet WijZijn. WijZijn heeft een eigen website: https://hbvwijzijn.nl
  • Wat is het verschil tussen een bewonerscommissie en huurdersbelangenvereniging WijZijn?
    Een bewonerscommissie richt zich op het eigen wooncomplex en de directe woonomgeving. Huurdersbelangenvereniging WijZijn is algemener en is er voor alle huurders van de Woonmensen.