Ik heb zelf aanpassingen aan mijn woning gedaan. Ik heb dit niet aangevraagd. Wat kan ik doen?

U kunt alsnog een aanvraag bij ons doen. Heeft u geen toestemming voor de aanpassingen, dan moet u de aanpassingen verwijderen. Meer informatie leest u in de folder Zelf Klussen: https://www.woonmensen.nl/zelf-klussen

Wat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Met de omgevingsvergunning is de aanvraag van al die vergunningen vereenvoudigd.

Voor welke bouwwerken heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Voor ingewikkelde bouwkundige klussen heeft u vooraf toestemming nodig. Bijvoorbeeld als u een serre wilt plaatsen. Informeer zelf of u toestemming nodig heeft van de gemeente via het aanvragen van een omgevingsvergunning. Is een omgevingsvergunning nodig, stuur dan een kopie aan ons op. De kosten van de vergunning(en) zijn voor uw rekening. U mag pas […]

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan ik mijn woning (laten) aanpassen?

Heeft u door ouderdom of een lichamelijke beperking moeite om in uw woning te blijven wonen? Dan kunt u een aanvraag doen voor een aanpassing via het Wmo-loket: https://www.apeldoorn.nl/samen055-zorg-en-ondersteuning

Ik wil graag een verhoogd toilet en/of beugels. Kan ik dit bij jullie aanvragen?

Een verhoogde toiletpot wordt in uitzonderlijke gevallen vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz), afhankelijk van uw situatie en de gekozen uitvoering. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente Apeldoorn. De Wlz wordt uitgevoerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Er kan om een eigen bijdrage gevraagd worden. Een […]

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor het […]

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Aanpassingen kosten geld. De Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt deze aanpassingen deels of volledig. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. U vindt alle informatie op het Wmo-loket: https://www.apeldoorn.nl/samen055-zorg-en-ondersteuning

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in de woning?

U kunt een Wmo-aanvraag (Wet maatschappelijke ondersteuning) indienen bij het Wmo-loket (https://www.apeldoorn.nl/samen055-zorg-en-ondersteuning). Het loket beoordeelt uw aanvraag. Aanpassingen kosten geld. De Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt deze aanpassingen deels of volledig. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket geeft u hierover alle informatie.

Ik wil graag reclame aanbrengen aan mijn woning. Mag dat?

Nee, dat mag niet.

Ik wil graag een buitenkraan plaatsen, mag dat?

Het is toegestaan een buitenkraan te plaatsen. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening. Ook bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de kraan. Een buitenkraan kan snel bevriezen. Daarom is het belangrijk uw buitenkraan op tijd af te sluiten, het liefst voor de eerste nachtvorst. Dit doet u als volgt: Draai de afsluitkraan […]