Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Een vereniging van eigenaren behartigt de belangen van alle eigenaren (kopers) en beheert de gemeenschappelijke zaken, financiĆ«n en gedeeltes van het gebouw. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Wanneer u een appartement van ons huurt, in een complex waar ook koopwoningen zijn, zijn wij de eigenaar van uw huurwoning en daarmee […]

Wat doet een Vereniging van Eigenaren?

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) neemt vooral beslissingen over: Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Bijvoorbeeld: de gemeenschappelijke ruimten (entree, trappen), de buitenkant (dak, gevel) en de gemeenschappelijke voorzieningen/installaties (standleidingen, lift, riolering, verwarming in gemeenschappelijke ruimten). Het netjes houden en schoonmaken van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. oe er binnen het […]

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaren?

In een huishoudelijk reglement staan de volgende zaken: afspraken en regels over het gebruik en beheer van het woongebouw. Normen over gedrag van bewoners en overlast. Het melden van storingen. Wij zorgen dat u een huishoudelijk reglement krijgt als uw woongebouw zo’n reglement heeft.

Wie stelt het huishoudelijk reglement op?

De leden van de Vereniging van Eigenaren stellen het huishoudelijk reglement op en keuren deze goed. Wij doen dat eventueel in samenspraak met de bewonerscommissie. Huurders en kopers moeten zich aan deze regels houden. Het handhaven van het huishoudelijk reglement doet het bestuur van de Vereniging van Eigenaren.

Kan een huishoudelijk reglement gewijzigd worden?

Ja, dat kan. Tweederde van de stemmen van de Vereniging van Eigenaren is nodig om veranderingen door te voeren. Van de huurders moet 70 procent van uw woongebouw het ermee eens zijn. Is dat het geval? Dan worden de wijzigingen doorgevoerd en krijgen huurders en kopers een nieuw exemplaar.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

U kunt suggesties doorgeven aan de bewonerscommissie van uw woongebouw of aan ons. De commissie of wij bekijken of uw suggestie wenselijk en haalbaar is. Is dat het geval? Dan brengt een van ons het voorstel in bij de Vereniging van Eigenaren-vergadering. Daar wordt uw suggestie besproken. Mogelijk volgt er een besluit om uw suggestie […]

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doen jullie als eigenaar van de huurwoningen?

Als eigenaar van de huurwoningen houden wij ons aan de regels zoals die gelden binnen een Vereniging van Eigenaren. Zo zijn wij en de overige eigenaren wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren. In de jaarlijkse ledenvergadering […]