Ik huur bij jullie. Hoe zit het met de opstalverzekering?

Die is door ons geregeld. U hoeft geen opstalverzekering af te sluiten.

Ik huur bij jullie. Hoe zit het met de inboedelverzekering?

De inboedelverzekering moet u zelf regelen. Let er op dat u een inboedelverzekering met huurdersbelang afsluit.

Wat moet ik doen bij brandschade?

Bluste u de brand zelf en is de schade klein, dan kunt u contact met ons opnemen voor herstel van de schade in de woning. Bij een grote schade is er overleg met hulpdiensten. Schade aan uw inboedel regelt u met uw eigen inboedelverzekering. Als u niet in uw woning kunt blijven wonen tijdens de […]

Wat kan ik doen bij schade aan mijn inboedel?

Schade aan uw meldt u bij uw inboedelverzekering. Zorg dat u goed verzekerd bent.

Er is schade ontstaan door een gebrek aan een installatie of het gebouw van jullie. Waarom moet ik mijn eigen inboedelverzekering inschakelen?

Als verhuurder zijn wij in principe niet aansprakelijk voor gevolgschade. Dit is alleen anders als het gebrek aan ons is toe te rekenen of het gebrek al bij het aangaan van de huurovereenkomst aanwezig was.

Wat kan ik doen bij inbraakschade?

Bij inbraakschade kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Wij sturen zo snel mogelijk een monteur voor een (voorlopige) reparatie en zorgen dat u uw woning weer kunt afsluiten. Verder moet u zelf aangifte doen bij de politie en een kopie van het politierapport zo snel mogelijk naar ons opsturen. Wanneer wij de kopie van […]

Ik heb schade veroorzaakt aan mijn woning. Wat nu?

Als u zelf schade veroorzaakt aan uw woning, bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. U dient zelf opdracht te geven aan een leverancier om de schade te herstellen. De kosten voor reparatie zijn voor uw eigen rekening. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Ben ik verzekerd tegen glasschade?

Ja, u betaalt maandelijks een klein bedrag voor een glasfonds. Bij glasschade kunt u ons (ook buiten kantooruren) bellen op (055) 548 48 48. De Algemene Voorwaarden Glasfonds vindt u hier: https://www.woonmensen.nl/av-glasfonds