Mijn partner is blijvend opgenomen in een instelling. Moet ik dit doorgeven?

Ja, wij registeren dan dat u de enige en hoofdhuurder bent. U kunt dit doorgeven via klantenservice@woonmensen.nl of telefonisch via (055) 548 48 48.

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Ja, er dient toestemming te worden gevraagd voor inwoning. U kunt dit aanvragen via klantenservice@woonmensen.nl of telefonisch via (055) 548 48 48. Alleen de hoofdhuurder kan deze aanvraag indienen.

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Willen jullie dat weten?

Ja, dat moeten wij weten. U kunt ons dit laten weten via klantenservice@woonmensen.nl of telefonisch via (055) 548 48 48.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en bent u beiden bij de gemeente ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst, dan kunnen wij u eenvoudig als medehuurder registreren. Neem contact op met onze klantenservice. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging welke u bij uw huurovereenkomst kunt voegen.

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Volgens het huurrecht kunt u medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op uw adres. U moet een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt. Voldoet u aan deze eisen? Dan kunt u […]

Kan ik als mantelzorger aanspraak maken op de huurovereenkomst?

U kunt aanspraak maken op de huurovereenkomst als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op het adres van de huurovereenkomst. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebt. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden […]

Kan mijn kind medehuurder worden?

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan, is de gezinssituatie niet duurzaam.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Nee, medehuurderschap is geen nieuwe verhuring. Het inkomen wordt niet opnieuw getoetst.

Kan de huisbewaarder medehuurder worden?

Nee, dat kan niet. Aan het einde van de periode verlaat de huisbewaarder de woning. Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen. Het is de verantwoordelijkheid van de huisbewaarder om zelf te zorgen voor andere woonruimte.