Wanneer neemt de klachtencommissie een klacht niet in behandeling?

Klachten worden niet in behandeling genomen wanneer: deze later dan een jaar na het handelen of het niet-handelen van een verhuurder is ingeleverd. de naam van de klager onbekend is. de klacht discriminerend is. onvoldoende duidelijk wordt welk handelen of niet-handelen van de verhuurder precies wordt afgekeurd. het gaat over een onderwerp waarvan in de […]

Ik ben niet tevreden met de oplossing van mijn klacht. Wat kan ik doen?

Bent u niet tevreden hoe uw klacht door de Woonmensen is opgelost? Dan kunt u uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij een externe, onafhankelijke klachtencommissie: de Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC): Secretaris KLAC Dorpsstraat 17 7251 BA Vorden klac.stedendriehoek@gmail.com Bekijk het reglement van de klachtencommissie in begrijpelijke taal: https://www.woonmensen.nl/klac-heldere-taal

Ik heb schade door werkzaamheden van jullie. Wat kan ik doen?

Ontdekt u schade aan uw inboedel na werkzaamheden van ons? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem contact op met onze klantenservice en leg uit wat de schade is, hoe deze is ontstaan en wat de waarde is van uw spullen (wij zijn alleen aansprakelijk voor de dagwaarde van uw spullen). Na ontvangst […]

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening. Hoe dien ik mijn klacht in?

U kunt uw klacht doorgeven aan onze klantenservice. Binnen twee weken krijgt u een reactie op uw klacht. Bij spoed krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Met welke geschillen kan ik terecht bij de Huurcommissie?

Als u het niet eens bent met de huurprijs, het onderhoud van uw woning, met de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen. Als we er samen niet uitkomen, kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. Op https://www.huurcommissie.nl vindt u alle informatie.

Ik heb een vrije huursector (geliberaliseerde) woning. Kan ik dan ook bij de Huurcommissie terecht?

De Huurcommissie kan alleen in de eerste 6 maanden van uw huurovereenkomst de huurprijs en de onderhoudsstaat van de woning voor u controleren. Dit heet een toets aanvangshuurprijs. Alle informatie vindt u op de website https://www.huurcommissie.nl/

Ik heb een klacht ingediend bij de klachtencommissie. Hoe gaat het nu verder?

– U krijgt binnen veertien dagen bericht dat de klacht is ontvangen (een ontvangstbevestiging) en een melding of de klacht in behandeling wordt genomen. In deze ontvangstbevestiging staat ook waar u de regels van de klachtencommissie kunt vinden. De klachtencommissie kan u vragen om extra informatie op te sturen. De klachtencommissie kan besluiten om klachten […]