Kan ik tegen mijn huurverhoging bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met uw huurverhoging kunt u bezwaar maken. U kunt alleen een huurverhoging blokkeren als de wetgeving dit toelaat. Bijvoorbeeld als de huurverhoging meer is dan het maximumpercentage. Of als de nieuwe huurprijs boven de maximale huurprijs uitkomt. Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? Dan is deze gebaseerd op de […]

Ik heb een huurverhoging door woningverbetering? Hoe werkt dat?

Als wij verbeteringen aanbrengen in uw woning, kan de huur verhoogd worden. U hoort dit altijd vooraf van ons.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens voor sociale huur. Wat nu?

Dan kunt u te maken krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging. We houden er rekening mee dat huurders met een hoog inkomen niet altijd kunnen doorstromen naar een koopwoning of vrijesectorwoning. Daarom komt de nieuwe huurprijs nooit boven de € 800. Ook kunt u weer huurverlaging aanvragen als uw inkomen daalt tot onder de inkomensgrens. U […]

Kan ik huurverlaging krijgen?

In sommige gevallen kunt u huurverlaging aanvragen: Heeft u een sociale huurwoning met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens (€ 763,47)? En heeft u een inkomen tot aan de toewijzingsgrens die gehanteerd wordt in de Stedendriehoek? Dan kunt u huurverlaging aanvragen. Stuur dan een e-mail naar woonzaken@woonmensen.nl of neem contact op met onze klantenservice. Heeft u […]

Wanneer verandert de huurprijs?

De huurprijs kan per 1 juli van ieder jaar veranderen.

Wat wordt de nieuwe huurprijs?

Uw nieuwe huurprijs leest u in de brief die u in april van ons krijgt.

Wanneer krijg ik bericht over de nieuwe huurprijs?

U krijgt in april een brief met de nieuwe huurprijs.

Hoe wordt de jaarlijkse huuraanpassing bepaald?

Om uw nieuwe huurprijs te bepalen, kijken we naar: De huur die u nu betaalt De maximale huur van uw woning Uw huishoudinkomen Uw huishoudgrootte De nieuwe huur is nooit hoger dan de maximale huur die we mogen vragen. De maximale huur van uw woning kunt u berekenen op de website van de huurcommissie: https://www.huurcommissie.nl

Wat houdt de jaarlijkse huuraanpassing voor een vrijesectorwoning in?

Per 1 juli wordt de huur van de vrijesectorwoningen verhoogd. Hoe hoog de huurverhoging is, is afhankelijk van de inflatie en/of het consumentenprijsindexcijfer van het voorgaande jaar, uw huidige huur en ons huurbeleid.

Als mijn huurprijs verandert, heeft dit dan gevolgen voor de huurtoeslag?

Dat kan, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. U hoeft hier in ieder geval zelf niet achteraan. Wij geven uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Als u nu huurtoeslag ontvangt, krijgt u vanzelf bericht van de Belastingdienst of de huurprijsaanpassing gevolgen heeft voor uw huurtoeslag.