Hoe vraag ik huisbewaring of onderverhuur aan?

Stuur dan een mailtje naar woonzaken@woonmensen.nl. Zet daarin de volgende gegevens: Waarom wilt u iemand anders in de woning laten wonen? Wie wilt u in de woning laten wonen? (voorletters, achternaam, geboortedatum) Waar woont die persoon nu? Per wanneer wilt u dit laten ingaan? Welk bedrag heeft u samen afgesproken?

Mag ik tussentijds een andere huisbewaarder voorstellen?

Samen spreken we huisbewaring af voor een bepaalde periode. Wil de huisbewaarder de woning eerder verlaten, dan mag u voor de resterende periode een andere huisbewaarder voorstellen. U heeft hiervoor wel onze toestemming nodig.

Heeft huisbewaring of onderverhuur van een kamer invloed op mijn huurtoeslag?

Ja, dat kan invloed hebben op de huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op http://www.belastingdienst.nl Ook kan huisbewaring of onderverhuur van een kamer invloed hebben op te betalen gemeentebelastingen.

Moet ik mij inschrijven op het adres waar ik huisbewaarder ben of een kamer huur?

Ja, u moet zich inschrijven op dat adres bij de gemeente. De Belastingdienst moet door de hoofdhuurder geïnformeerd worden. De inwoning kan van invloed zijn op de huurtoeslag. Kijk dit na op http://www.belastingdienst.nl De hoofdhuurder is verplicht zich bij de gemeente uit te schrijven als hij langer dan acht maanden niet op het adres verblijft.

Is de huisbewaarder tijdelijk huurder van de woning?

Nee, de huisbewaarder wordt geen huurder van de woning. Wij passen de huurovereenkomst niet aan, u blijft huurder. U blijft ook verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Dit betekent dat u zelf de huur aan ons overmaakt. Met de huisbewaarder maakt u samen afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. U mag geen winstoogmerk hebben, de […]

Ik heb toestemming inwoning van jullie. Kan ik huurder worden als de hoofbewoner vertrekt of overlijdt?

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven.

Kan een huisbewaarder huurtoeslag ontvangen?

Nee, de huisbewaarder kan geen huurtoeslag krijgen. Huisbewaring (en ook onderhuur van een kamer in uw woning) kan invloed hebben op de huurtoeslag van de hoofdhuurder.

Wanneer eindigt huisbewaring?

Huisbewaring mag maximaal één jaar duren. U kunt huisbewaring natuurlijk eerder zelf stopzetten.

Wat moet ik doen als ik de huurovereenkomst van mijn woning eerder wil laten eindigen dan de afgesproken periode voor huisbewaring?

Dan zegt u de huur op, met een opzegtermijn van minimaal een maand. U informeert zelf de huisbewaarder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen.

Hoe lang mag ik in het buitenland verblijven en wel gewoon mijn huur doorbetalen?

U mag maximaal 5 maanden in het buitenland verblijven en uw huur doorbetalen. Het is niet toegestaan om in deze periode uw woning zonder toestemming aan anderen in gebruik te geven.