Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?

Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Uw nieuwe kale huurprijs is dan € 575,03. Vraagt u zelf een huurverlaging aan, omdat uw inkomen na 2021 is gedaald? Dan gaat de huurverlaging in op de 1e van de 2e maand nadat wij alle benodigde gegevens van u hebben ontvangen. Trefwoorden: huuraanpassing, […]

Hoe vraag ik zelf huurverlaging aan?

Als uw inkomen in 2021 laag was (en u voldoet aan de voorwaarden) dan krijgt u van ons vanaf juli een huurverlaging. U hoeft niets te doen. Is uw inkomen na 2021 gedaald dan kunt u zelf tot 30 december 2024 een huurverlaging naar € 575,03 aanvragen. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief gebruiken. Lees meer […]

Mijn huur gaat niet omlaag, terwijl ik een laag inkomen heb. Wat moet ik doen?

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? En krijgt u in april 2023 van ons een brief dat uw huur gelijk blijft of omhoog gaat? Maar u denkt dat u wel recht heeft op een lagere huur? Neem dan na 20 april 2023 contact met ons op via email: woonzaken@woonmensen.nl Trefwoorden: huuraanpassing, […]

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u wel of niet recht heeft op huurverlaging. De Belastingdienst vertelt ons niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend. Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? Dan kunt u zelf een huurverlaging aanvragen. Kijk op www.woonmensen.nl/huuraanpassing Trefwoorden: huuraanpassing, huurverhoging, […]

Wanneer krijg ik bericht over de nieuwe huurprijs?

De brief over huurverhoging of huurbevriezing krijgt u rond 20 april 2023. De brief over huurverlaging komt begin mei 2023.

Hoe wordt de jaarlijkse huuraanpassing bepaald?

Voor uw nieuwe huurprijs kijken we naar: de huur die u nu betaalt, de maximale huur van uw woning en uw huishoudinkomen. De nieuwe huur is nooit hoger dan de maximale huur die we mogen vragen. De maximale huur van uw woning kunt u berekenen op www.huurcommissie.nl/huurprijscheck Trefwoorden: huuraanpassing, huurverhoging, huurverlaging.

Wat houdt de jaarlijkse huuraanpassing voor een vrijesectorwoning in?

Per 1 juli 2023 wordt de huur van de vrijesectorwoningen met maximaal 4,1% verhoogd. Hoe hoog de huurverhoging is, is afhankelijk van uw huidige huur en de markthuur.

Als mijn huurprijs verandert, heeft dit dan gevolgen voor de huurtoeslag?

Wij geven aan de Belastingdienst de nieuwe huurprijzen door. Dat hoeft u niet zelf te doen. Maar… de Belastingdienst past de huurtoeslag niet automatisch per 1 juli aan. Dat gebeurt pas na afloop van dat jaar (bij de definitieve berekening van de huurtoeslag). Na een huurverlaging kan het gebeuren dat u achteraf huurtoeslag moet terugbetalen. […]

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens voor sociale huur. Wat nu?

Dan kunt u huurverhoging krijgen die afhangt van uw inkomen. We weten dat huurders met een hoog inkomen niet altijd kunnen doorstromen naar een koophuis of vrijesectorwoning. Daarom is de nieuwe huurprijs dit jaar niet hoger dan € 823. Daalt uw inkomen later tot onder de toewijzingsgrens voor sociale huur (van de regio Stedendriehoek)? Dan kunt […]

Kan ik huurverlaging krijgen?

Heeft u een laag inkomen? En woont u sinds 1 maart 2023 (of eerder) in uw huidige sociale huurwoning? Dan kan uw huur misschien verlaagd worden naar € 575,03 (prijspeil 2023). U krijgt de eenmalige huurverlaging als u alleen woont en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW […]